FRA VERDENSMÅL TIL HVERDAGSMÅL

Grøn omtanke med Fujitsu

Fujitsu er ambitiøse når det kommer til bæredygtighed. Fremtidssikker og energieffektiv teknologi i moderne design står øverst på dagsordenen hver eneste dag.

Fujitsu Holiday markedets mest miljørigtige varmepumpe med et meget lille Global Warming Potential på kun 0,37 CO2-ækvivalenter og en SCOP-værdi på 4,1. Det luner på mange niveauer!

I de fleste af vores varmepumper anvendes varmevekslerteknologi, som ud over at give bedre virkningsgrad også reducerer kølemiddelmængden.

Fra Verdensmål til Hverdagsmål

Fujitsu arbejder intenst med en lang række af FN’s 17 verdensmål for øje, for at gøre valget lettere for dig i hverdagen:

TILSKUD – SE HVORDAN

Bygningspuljen & håndværkerfradrag

Fakta om varmepumper

Reducere miljøbelastning og miljøeffektivitet

Vi hjælper med at reducere miljøbelastningen og forbedre miljøeffektiviteten ved at levere gennemarbejdede og sikre produkter med avancerede teknologier.

Reducere miljøpåvirkningen gennem livscyklus

Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen af vores produkter gennem hele deres livscyklus.

3R-metoden (Reduce - Reuse - Recycle)

Vi er forpligtet til at spare energi og naturressourcer, og praktiserer 3R-metoden (Reduce – Reuse – Recycle) for at skabe de mest miljøvenlige produkter.

Reducere risici for menneskers sundhed og miljø

Vi søger at reducere risici for menneskers sundhed og miljøet i brugen af kemiske stoffer og affald.

Opfordre medarbejdere til at agere miljømæssigt

Vi opfordrer vores medarbejdere til altid at agere miljømæssige rollemodeller, både i deres forretningsmæssige såvel som private aktiviteter.

Altid 5 års totalgaranti

Når du køber en Fujitsu varmepumpe, køber du et gennemtestet kvalitetsprodukt med 5 års totalgaranti. Og når vi siger totalgaranti, så mener vi det bogstaveligt. Sker der noget med anlægget i denne periode bliver det udbedret af installatøren uden omkostninger for dig.

Det er selvfølgelig under forudsætning af, at anlægget er korrekt monteret og ikke udsættes for anden brug end det, det er beregnet for.

For at holde dig risiko- og bekymringsfri skal du blot indmelde din nye varmepumpe i vores garantisystem. Hvis det ikke indmeldes, gælder alene Købeloven.