FRA VERDENSMÅL TIL HVERDAGSMÅL

Grøn omtanke med Fujitsu

Fujitsu er ambitiøse når det kommer til bæredygtighed. Fremtidssikker og energieffektiv teknologi i moderne design står øverst på dagsordenen hver eneste dag.

Fujitsu Holiday er en af markedets mest miljørigtige varmepumper med et meget lille Global Warming Potential på kun 0,37 CO2-ækvivalenter og en SCOP-værdi på 4,1. Det luner på mange niveauer!

I de fleste af vores varmepumper anvendes en særlig varmevekslerteknologi, som ud over at give bedre virkningsgrad også reducerer kølemiddelmængden.

Fra Verdensmål til Hverdagsmål

Fujitsu arbejder intenst med en lang række af FN’s 17 verdensmål for øje, for at gøre valget lettere for dig i hverdagen. 

Fakta om varmepumper

Reducere miljøbelastning og miljøeffektivitet

Vi hjælper med at reducere miljøbelastningen og forbedre miljøeffektiviteten ved at levere gennemarbejdede og sikre produkter med avancerede teknologier.

Reducere miljøpåvirkningen gennem livscyklus

Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen af vores produkter gennem hele deres livscyklus.

3R-metoden (Reduce - Reuse - Recycle)

Vi er forpligtet til at spare energi og naturressourcer, og praktiserer 3R-metoden (Reduce – Reuse – Recycle) for at skabe de mest miljøvenlige produkter.

Reducere risici for menneskers sundhed og miljø

Vi søger at reducere risici for menneskers sundhed og miljøet i brugen af kemiske stoffer og affald.

Altid 5 års totalgaranti 

Når du får installeret en Fujitsu varmepumpe i dit hjem, kan du altid få 5 års totalgaranti med i købet. Og når vi siger totalgaranti, så mener vi det. Sker der noget med anlægget i de første 5 år, bliver det udbedret af installatøren uden omkostninger for dig. Det giver lidt ekstra tryghed i hverdagen.

For at holde dig risiko- og bekymringsfri skal du blot indmelde din nye varmepumpe i vores garantisystem.

Læs mere om vores garanti her.