Hvorfor vælge en varmepumpe?

 

En moderne Fujitsu varmepumpe er en fremtidssikret og energirigtig opvarmningsløsning,
som giver dig en stor besparelse på den årlige varmeregning, samtidig med at den skåner
miljøet.

En energielevator i boligen

Du kan finde mange teoriske forklaringer på nettet om varmepumpens virkemåde. Her kommer en mindre teknisk forklaring. 

Man kan på en enkel måde sige, at en varmepumpe fungerer som en varmeelevator. Pumpen henter varme i udeluften og afleverer varmen inde i huset, ved en højere temperatur.

Den bruger ikke megen energi på, at løfte temperaturen fra udetemperatur til rumtemperatur. 

Illustration af energielevator hos Klimalux

Typer af varmepumper

Varmepumper kan anvendes i alle boliger og bygninger, uanset om varmen skal leveres til gulvvarme/radiatorer eller som direkte rumopvarmning.

De mest populære pumper er luft-til-vand varmepumper og luft-til-luft varmepumper.

6 gode grunde til at vælge en varmepumpe

Her er listet 6 gode grunde til, at skifte over til en moderne og energieffektiv varmepumpe:

  Du kan spare op til 70% på din varmeregning
  Du bidrager til grøn omstilling
  Du får en langtidssikret løsning
  Du kan få tilskud til varmepumpen
  Du får billigere strøm med reduceret el-afgift
  Du gør din bolig mere attraktiv ved salg

Eksempel:

Varmepumpen køler udeluften ned vha. sit kølemiddel og når luften er blevet koldere indeholder den mindre energi, som nu er i kølemidlet i stedet for.

Varmepumpen komprimerer nu kølemidlet til et højere tryk og afgiver herefter varmeenergien inde i huset. Når kølemidlet har afgivet varmenergien, er det igen klar til at hente energi i udeluften.

Den strøm som varmepumpen brugte på at komprimere kølemidlet, bliver til varme under kompressionen, som så også kommer ud i stuen.

Det fantastiske ved varmepumpen er, at al den strøm den bruger bliver til varme, men inden den blev til varme hentede den lige 2 – 4 gange så meget varme udenfor.

Du betaler altså for 1 gang strøm, men får 3-5 gange så megen varme. Man taler om varmepumpen har en COP på 3 til 5 (COP = Coefficient Of Performance).

Årsvirkningsgrad kaldes SCOP (SCOP = Seasonal Coefficient Of Performance).

Illustration af hus og husets varmefordeling

Fra olie og gas til varmepumpe

Opvarmes din bolig i dag med naturgas eller olie, kan du i mange tilfælde mere end halvere din årlige varmeudgift ved at skifte til en varmepumpe, og har du el-radiatorer, er besparelsen endnu større.

Du kan desuden søge om tilskud til anskaffelsen af en varmepumpe, når du skifter fra fossile brændstoffer eller træpiller og over på en mere miljøvenlig opvarmning af din helårsbolig.

Det er dog et krav, at der ikke tilbydes fjernvarme, hvor du bor. Derudover betaler du mindre for strømmen til varmepumpen end for den øvrige strøm du bruger, når du går fra fx gas eller fyringsolie. Du skal ændre din boligs varmekilde i BBR og søge om reduktionen hos dit el-selskab.

En varmepumpe udnytter strømmen mest effektivt

Andre opvarmningsformer, som fx el-radiatorer, bruger ligesom en varmepumpe grøn el fra vind- eller solenergi til opvarmning, men radiatorer udnytter ikke el nær så effektivt som en varmepumpe – det er her, den store forskel ligger.

For hver 1 kWh din varmepumpe bruger, leverer den mellem 3-5 kWh tilbage til huset, alt efter varmepumpens COP-værdi.

Når du bruger 1 kr. på strøm, får du med andre ord varme retur svarende til 3-5 kr. Til sammenligning giver el-radiatorer kun varme for 1 kr. når du betaler 1 kr. Du får altså 3-5 gange så meget varme for de samme penge.

Stor forbedring for miljø og indeklima

Med en Fujitsu varmepumpe er du med til at skubbe på den grønne omstilling for et bedre miljø.

Faktisk vil du i løbet af en 10-årig periode, kunne reducere din CO2-udledning i forbindelse med opvarmning af din bolig med over svimlende 40 tons, hvis du bor i et almindeligt enfamiliehus og bruger et par tusinde liter olie og skifter oliefyret ud med en varmepumpe.

Hvis du har spørgsmål eller lignende, kan du altid kontakte os

Luft til luft-varmepumpe

En luft-til-luft varmepumpe leverer varmen til boligen eller bygningen fra en indedel med ventilator, der varmer rumluften op.

Luft-til-luft varmepumper har i mange år været populære i sommerhuse, der ellers opvarmes med el-radiatorer.

De senere år, og særligt nu med de høje gas-priser, er de også blevet populære i helårsboliger, hvor de aflaster fyret.

En luft-til-luft varmepumpe kan dække en meget stor del af varmebehovet, hvis man kan placere den centralt i huset, så varmen kan brede sig til alle rum.

Tilbagebetalingstiden med de nuværende gaspriser kan være nogle få år.

Kvinde i en stue med fujitsu varmepumpe på væggen bag
Klimalux luft til vand fujitsu varmepumpe

Luft til vand-varmepumpe

En luft til vand-varmepumpe er velegnet, hvis du skal have varmepumpen koblet til boligens eller bygningens eksisterende centralvarmeanlæg.

Her sendes der varmt vand ud til gulvvarme/radiatorer – og den varmer ligeledes brugsvandet op.