NYTTIG VIDEN

Hvordan virker en varmepumpe?

Hvad gør en varmepumpe?

En varmepumpe består af en udedel og en indedel. Dens opbygning og funktion er sådan set meget enkel uanset om det er luft-luft eller luft-vand. Det handler om at udvinde energien fra luften udendørs og transportere den indenfor.

Det gør den gennem varmepumpens kølemiddel, som under tryk i en kompressor har evnen til at flytte varmeenergien.
En luft-vand varmepumpe kan bruges i forbindelse med opvarmning af brugsvand eller vandbåren varme i radiatorer, gulvvarme eller endda i poolen.

Nogle funktioner kræver dog ekstra tilbehør. Denne type varmepumpe kræver en større investering.
Til gengæld er mulighederne for komfortvarme også mange flere. Udedelen er lig den, som bruges til luft-luft. Men i stedet for at blæse varmen ud i rummet indenfor, føres varmeenergien videre til en varmeveksler og videre ud til husets brugsvand, varmekilder eller begge dele.

Fordele ved en luft til vand varmepumpe

Godt alternativ til jordvarme

Besparelse på ca. 50% ift. oliefyr

Uafhængig af fossile brændstoffer

Komfortvarme

Hvad sker der inde i en varmepumpe?

 

En luft-vand varmepumpe kan bruges i forbindelse med opvarmning af brugsvand eller vandbåren varme i radiatorer, gulvvarme eller endda i poolen.

Nogle funktioner kræver dog ekstra tilbehør. Denne type varmepumpe kræver en større investering. Til gengæld er mulighederne for komfortvarme også mange flere.

Udedelen er lig den, som bruges til luft-luft. Men i stedet for at blæse varmen ud i rummet indenfor, føres varmeenergien videre til en varmeveksler og videre ud til husets brugsvand, varmekilder eller begge dele.